Hij wil je hart: een woord aan kerkplantende vrouwen

Toen God mijn man en mij riep om een ​​kerk te stichten, zei ik ja . Mijn ja tegen kerkplanting weergalmde de gelofte die ik op mijn trouwdag maakte, dat ik mijn man zou ondersteunen in elke bediening die God hem zou geven. Zoals hij met ons allemaal doet, is God niet gestopt met het vragen om mijn ja en is hij niet gestopt met het tonen van zijn trouw aan elke bereidheid die ik hem bied. Zu

Vul je zware hart met de hemel: raad voor de terneergeslagen

Richard Baxter, de zeventiende-eeuwse Engelse puriteinse predikant en - voor een tijdje - lekenarts, was goed op de hoogte van de problemen van zijn parochianen. Zijn raad aan christenen die lijden aan angst en depressie, acuut of chronisch, blijft vandaag even relevant en nuttig als toen hij zijn raad bijna vierhonderd jaar geleden schreef