Drunk You Is Not the Real You

Alcohol wordt het grote waarheidsserum genoemd. Als je tot op de bodem uit jezelf wilt komen - om jezelf echt beter te leren kennen - pak dan een fles.

Mensen drinken om veel redenen. Velen drinken om vrijheid, een ongeremd, ongecontroleerd en ongeremd 'ik' te ervaren. Wat eruit komt als je dronken bent - persoonlijk, via de telefoon, op sociale media of in sms-berichten - wordt verondersteld de echte jij te zijn, wat je echt denkt en voelt onder alle samengestelde maskers die je draagt. De belofte van de tap is dat overmatige alcohol je zal ontgrendelen voor jezelf en al je vrienden. Het is bevrijding door plengoffer.

Maar de Bijbel geeft een ander beeld van vrijheid. “Voor vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. . . Gebruik je vrijheid alleen niet als een kans voor het vlees, maar dien elkaar door liefde '(Galaten 5: 1, 13). Vrijheid is dus niet het egoïstische, roekeloze hanteren van hunkeren naar en meningen. Vrijheid is veeleer de nuchtere, berekende, offervolle bepaling van ons leven voor het welzijn van anderen.

Als dat voor ons niet als vrijheid klinkt - en dat voor de meesten van ons ook niet - dan hebben we misschien een paar teveel glazen gehad van wat de wereld serveert.

Soberheid over dronkenschap

"Dronkenschap kan dingen diep van binnen blootleggen, maar het heeft geen goed nieuws voor de duisternis die opkomt." Twitter Tweet Facebook Share on Facebook

Is dronken jij de echte jij? Het is waar, alcohol brengt niets uit een persoon die er nog niet was. Het hart is altijd het aangetikte vat van elke woede, lust of godslastering die uitgiet (Mattheüs 12:34). Daarom ben jij wie je bent als je dronken bent.

Die persoon ben jij, maar het is een kleine, zielige, gebroken en onvolledige jij - een jij ontsierd door zonde, verteerd door zelf, blind voor de waarheid en daarom gevoelloos voor de realiteit. Hij of zij is niet de jij die God jou heeft geschapen, niet de jij die het meest in harmonie is met het echte leven, en niet de volste en gelukkigste jij. Dronkenschap kan dingen onthullen en diep in je loslaten, maar het heeft geen goed nieuws voor de duisternis die opkomt. Het zal jullie allemaal laten zien, en dan geruststellend beloven dat lachen om wat je ziet het allemaal beter zal maken.

Het evangelie legt ook die geheime kant van jou bloot, maar dan bevrijdt het je van je. In plaats van jezelf te verdrinken in iets dat de pijn verdooft en de realiteit vervaagt, waarom zou je jezelf dan niet verdrinken in de genade die zal vergeven en genezen wat gebroken en verborgen is in jou?

Verbeuren en vervullen

Nogmaals, de Bijbel zegt:

Word niet dronken van wijn, want dat is losbandigheid, maar wees vervuld met de Geest, spreek elkaar aan in psalmen en hymnes en spirituele liederen, zing en maak de Heer de melodie met je hart, dank altijd en voor alles aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, die zich aan elkaar onderwerpt uit eerbied voor Christus. (Efeziërs 5: 18–21)

Ik dacht altijd dat toen de Bijbel me zei dat ik iets niet moest doen - zoals niet dronken worden - het zelfverloochening was omwille van zelfverloochening. Het achterlaten van 'wereldse' genoegens was slechts een manier om te verklaren dat ik een christen was, om mezelf te onderscheiden van alle slechte mensen. Volgens Paulus is dit soort zelfontkenning echter niet alleen een verlies, maar een ruil - niet hoofdzakelijk een verbeurdverklaring, maar een vervulling. Het achterlaten van dronkenschap is niet alleen een naamplaatje voor rechtvaardige christenen. Het is een weg om een ​​meer geheel en gelukkig persoon te worden.

De Geest aandoen, het goede nieuws repeteren, zelfbeheersing uitoefenen en elkaar dienen binnen een gemeenschap van gelovigen zijn geen manieren waarop we minder zelf worden, maar manieren waarop we onszelf ontdoen van zonde - van ons oude zelf - om meer worden van wie we zijn ontworpen om te zijn. In dronkenschap trekken we ons terug en geven we ons over aan de zonde in onszelf, en accepteren dat gebroken mij de echte ik is die ik altijd zal zijn. In de Geest reinigen en bevorderen we onszelf met echte waarheid, gratie, hoop en vreugde, geen kunstmatige en vervallende vervalsingen.

Allen die dorst hebben

“Alcohol verdooft alleen de pijn en vervaagt de realiteit. Grace vergeeft en geneest wat er in jou is gebroken. ”Twitter Tweet Facebook Share on Facebook

We ontkennen een echt verlangen, maar we offeren onszelf niet op. De handel is winst - in tevredenheid en in zelfrealisatie. We zijn gemaakt om vrij te zijn en ons te voelen, niet voor onze zondige impulsen, maar van hen. We werden bekend gemaakt - elk deel van ons, zelfs de donkerste geheimen - maar niet op manieren die de volgende ochtend worden vergeten. We zijn gemaakt om gelukkig te zijn, niet op een onsamenhangende, halfbewuste manier, maar volledig bewust van onszelf en de wereld om ons heen. En op een dag zullen degenen die nee tegen deze wereld hebben gezegd en in plaats daarvan hun vulling van Christus hebben gehad, zich nog meer bewust worden van zichzelf, van elkaar en van God in zijn aanwezigheid (1 Korinthiërs 13:12).

We ontdekken onszelf niet door onze zelfbeheersing en remmingen te ontspannen. Nee, we ontdekken wie we werkelijk zijn - wie we moeten zijn - door onze kortzichtige, zelfzuchtige, zondige impulsen te ontkennen, door Jezus Christus en al zijn beloften te omhelzen door geloof en met zijn Geest in ons, door zijn wijsheid uit te oefenen en zijn kracht en zijn liefde voor het belang van anderen.

Allen die uit zijn bron drinken, zullen nooit meer dorst hebben (Johannes 6:35).

Aanbevolen

Het verhaal van onze glorie
2019
15 Gebeden voor Gods kracht
2019
Je kunt niet zowel God als theologie dienen
2019