Het testen van het charismatische quotiënt van Bethlehem

Zondag 26 februari namen we een enquête in de avonddienst in Bethlehem om te zien wat onze huidige overtuigingen zijn over de geestelijke gaven van tongen, genezing en profetie. Honderdvijfenvijftig leden en 119 niet-leden van achttien jaar en ouder vulden de enquête in. Zestig procent van de leden was 18-30 jaar oud. Veertien procent was 30-40. Eenentwintig procent was 40-65. Vijf procent was ouder dan 65. In het volgende citeer ik alleen de antwoorden van de leden, hoewel de 'niet-leden' veel 'vaste bezoekers' omvatten die deel uitmaken van onze kerkfamilie.

Vraag 1 : "Gelooft u dat de Bijbel leert dat de gave van tongen zou eindigen aan het einde van de tijd van het Nieuwe Testament?"

Ja - 7%

Nee - 73%

Onzeker - 20%

Opmerking: Van de 11 mensen die 'ja' zeiden, waren vier 18-30, 1 was 30-40, 3 waren 40-65 en 3 waren 65+. Dit is geen kwestie van leeftijd, maar theologie.

Vraag 2 : "Heb je ooit in tongen gesproken?"

Ja - 16%

Nee - 84%

"Heb je ooit gebeden voor de gave van tongen?"

Ja - 37%

Nee - 63%

Opmerking: van de 58 mensen die hebben gebeden voor het geschenk van tongen, beweren 25 dat ze het hebben ontvangen (43%).

Vraag 3 : "Gelooft u dat de Bijbel leert dat de gave van profetie moest eindigen aan het einde van de tijd van het Nieuwe Testament?"

Ja - 9%

Nee - 74%

Onzeker - 17%

Vraag 4 : "Denk je dat je de gave van profetie hebt?"

Ja - 3 personen

Nee - 77%

Misschien - 21% (32 personen)

Vraag 5 : "Gelooft u dat de Bijbel leert dat de gave van wonderbaarlijke genezing door God zou eindigen aan het einde van de tijd van het Nieuwe Testament?"

Ja - 4% (7 personen)

Nee - 91%

Onzeker - 5% (8 personen)

Vraag 6 : "Denk je dat je een gave voor genezing hebt?"

Ja - 2 personen

Nee - 74%

Misschien - 25% (38 mensen)

Vraag 7 : "Denkt u dat mensen die hun handen in aanbidding opheffen, moeten worden ontmoedigd om dit te doen?"

Ja - 5 personen

Nee - 152 mensen

Vraag 8 : "Heb je soms zin om je handen op te heffen in aanbidding (ochtend of avond)?"

Ja - 69% (108 personen)

Nee - 31% (48 personen)

Opmerking: wie antwoordde ja? 85% van de 18-30 groep. 48% van de 30-40 groep. 42% van de 40-65-groep. 50% van de 65+ groep.

reacties:

  • De waarheid wordt niet bepaald door het tellen van neuzen. Deze enquête laat zien waar we zijn, niet waar we moeten zijn. Laten we het woord samen bestuderen en kijken of onze "Charismatische Quotient" te hoog of te laag is.
  • Wat als slechts de helft van de 38 mensen die denken dat ze een gave voor genezing hebben, dat echt doet? Wat een bediening konden ze hebben onder de zieken van ons volk! Moeten we een 'genezend squadron' hebben dat alert is?
  • Bijna 7 op 10 van jullie willen soms je handen opheffen in aanbidding. Doe het! Slechts 5 van de 157 mensen willen dit ontmoedigen. Het is bijbels. Het is vreugdevol. Doe het. Maar laten we elkaar hierover niet beoordelen. Romeinen 14 is een geweldige gids hier.
  • Blijf bidden voor de uitstorting van de Geest op ons. Wat we verder ook niet nodig hebben, we hebben hoop nodig (Romeinen 15:13) en vreugde en liefde (Galaten 5:22). We hebben kracht nodig om schaamteloos getuigenis van Christus te geven (Handelingen 1: 8). Heer, giet het over ons uit!

afwachtend,

Pastoor John

Aanbevolen

Kan iemand echt 'onberispelijk' zijn?
2019
Wat God geeft als hij weggaat
2019
Klein lammetje, wie heeft jou gemaakt?
2019