Hoe een man van een vrouw houdt

"Hoe houd ik goed van mijn vrouw?" Jonge mannen stellen me vaak deze vraag, en het is een geweldige vraag. Ze worden vaak geconfronteerd met een waslijst met goede tips: geef prioriteit aan date-avonden, leid gezinsgebedstijden aan, organiseer avond-devotionals, maak samen wandelingen, koop haar bloemen, schrijf poëzie, help rond het huis, etc.

Ik heb ontdekt dat deze lijsten uiterst nuttige voorbeelden of extreem tiranniserende wetten kunnen zijn. Als je angstig probeert ze allemaal te bereiken, kan de stress de vreugde van je huwelijk stelen.

Dus wat doen we? Is er één leidend principe dat ons kan helpen goed door het huwelijk te navigeren? Ik geloof het wel. Ik geloof dat we het duidelijk zien in Genesis.

God initieert

Genesis 1: 2 presenteert een probleem: "De aarde was zonder vorm en leegte." "Vormloos" betekent letterlijk dat het vorm ontbrak; het had geen structuur. "Ongeldig" betekent dat het geen inhoud had. Het zat nergens vol mee. Geen vorm, geen volheid. Geen structuur, geen inhoud.

Dan begint God. Hij besteedt de eerste drie dagen van de bouwstructuur van de schepping: eerst lucht, dan zee, dan land. Hij vormt de statische systemen die nodig zijn om het leven in stand te houden.

Vervolgens vult hij deze structuren de volgende drie dagen met inhoud. Hij vult de lucht met vogels, de zee met zeedieren en vervolgens het land met dieren.

God ziet vormloosheid en leegte en reageert door vorm en volheid te brengen. Hij schept orde, maar geen benauwde, verstikkende orde. Het is speciaal ontworpen om de bloei van het leven te maximaliseren! Dit is onze God. Hij brengt structuur, dan inhoud; vorm, dan volheid; bestellen, dan bloeien.

Grondslagen voor bloei

"Mannen zijn bedoeld om structuren te creëren zodat het leven kan floreren." Twitter Tweet Facebook Share on Facebook

Je ziet een soortgelijk ritme in Genesis 2. God plaatst de man in de tuin. Hoewel de tuin echt een "genot" is, is het nog niet alles wat het zou kunnen zijn. Dus beveelt God de man om het te bewerken en te bewaren (Genesis 2:15). God vraagt ​​de man om de grondstoffen die hij heeft gekregen te nemen en de omgeving zodanig te structureren dat de bloei van alle levende wezens onder zijn hoede wordt bevorderd. Dit is de rol van de mens naar het beeld van God!

Mannen zijn bedoeld om structuren te creëren zodat het leven kan floreren. We creëren boerderijen waar de omstandigheden perfect kunnen worden gekalibreerd om de vruchtbaarheid van de bomen te maximaliseren. We creëren ranches waar dieren sterk kunnen groeien. We creëren financiële structuren waar investeringen hun volledige potentieel kunnen bereiken. En thuis creëren we een omgeving waar onze vrouwen en kinderen kunnen floreren in elk gebied onder God.

Dit is de manier van denken die we in ons huwelijk moeten opnemen: "Hoe structureer ik ons ​​gezinsleven zodat iedereen kan floreren?" In elk christelijk gezin zullen bepaalde constanten aanwezig zijn: bijbelstudie, gebed, tijd samen, tijd apart, enz. En toch hebben we de vrijheid om deze constanten te organiseren op een manier die het beste past bij onze specifieke echtgenoten en kinderen.

Cruciale vragen om te stellen

Daarom worden we als man elke dag wakker en vragen we ons af: hoe kan ik het beste de tijd, energie, geld en relaties organiseren die de Heer me heeft gegeven om mijn vrouw in staat te stellen het beste te bloeien als een vrouw onder God? Wat betreft tijd, heb ik haar voldoende tijd alleen gegeven, weg van de kinderen, om God devotioneel te ontmoeten? Hoeveel tijd heeft ze nodig? Hoe maak ik die ruimte?

Heb ik haar voldoende tijd gegeven om andere vrouwen te ontmoeten voor steun en aanmoediging? Heb ik haar voldoende tijd met me gegeven? Met betrekking tot ons geld, heb ik het op de beste manier toegewezen om die dingen te financieren die haar genegenheid voor de Heer opwekken? Hoe kan ik dat laten gebeuren? Wat helpt haar het beste goed te rusten? Vakantie? Hobby's? Boeken?

“Jezus Christus heeft alles gegeven om de ideale omstandigheden voor ons te creëren om te bloeien als kinderen van God.” Twitter Tweet Facebook Share on Facebook

Voor sommigen van jullie is het grootste geschenk dat je je vrouw kunt geven een avond om zich aan te kleden en de stad te bezoeken. Anderen van jullie zouden voor een goedkopere date night kunnen gaan en dat geld gebruiken om wat hout te kopen zodat ze een picknicktafel kan bouwen (niet lachen; dat is waar mijn vrouw tot leven komt!).

Met deze aanpak worden we niet getiranniseerd door een lijst van dingen die we zouden moeten doen, maar zijn we eerder bevrijd om uitstekende studenten van onze vrouwen te zijn. We zijn vrij om na te denken over hoe we de middelen die God ons heeft gegeven kunnen gebruiken om er het beste van te houden.

Net zoals Jezus

In veel opzichten is dat wat Jezus voor ons deed. Hij gaf zijn leven om een ​​omgeving te creëren waarin we onder God kunnen floreren. Wat hebben we nodig om volledig in God te leven? Het woord van God? Hij kwam en predikte het. De verwijdering van onze zonde? Hij nam het weg aan het kruis. De inwonende kracht van God? Hij liet de Geest in ons los! Een gemeenschap van broers en zussen? Hij creëerde de kerk.

Jezus Christus heeft alles gegeven om de ideale omstandigheden voor ons te creëren om te bloeien als kinderen van God. Wij mannen zijn geroepen om op dezelfde manier van onze vrouwen te houden. We geven onze middelen zodat ze alles kunnen zijn wat ze bedoeld waren als de dochters van God. Dit behaagt hem en zegent hen.

Aanbevolen

Besmettelijke vreugde in een wereld die nooit genoeg is
2019
De soevereiniteit van God en de zonde van de gelovige
2019
Hoe een studiebijbel te gebruiken
2019