Kunt u Filippenzen 1: 15-18 uitleggen?

Sommigen prediken inderdaad Christus uit afgunst en rivaliteit, maar anderen uit goede wil. De laatste doen het uit liefde, wetende dat ik hier ben geplaatst voor de verdediging van het evangelie. De eerste verkondigt Christus uit rivaliteit, niet oprecht maar denkend om mij in mijn gevangenschap te kwellen. Wat dan? Alleen dat Christus in alle opzichten wordt verkondigd of in waarheid, en dat ik mij verheug (Filippenzen 1: 15-18)

Het overkoepelende punt van deze passage is dat God in zijn genadige soevereiniteit zelfs gevangenis en slechte motieven verandert in de vooruitgang van het evangelie. "Ik wil dat u weet, broeders, dat wat mij is overkomen echt heeft gediend om het evangelie te bevorderen" (Filippenzen 1:12).

Maar het meest verrassende aan deze tekst is de manier waarop Paulus 'viering van evangelie-waarheid zijn verdriet over gebrekkige motieven opheft.

Hij verheugt zich dat Christus wordt verkondigd. Maar sommige verkondigers zondigen terwijl ze verkondigen en proberen Paulus te kwellen door hem jaloers te maken dat ze vrij zijn terwijl hij in de gevangenis zit.

Wat nog verbazingwekkender is, is dat dit zondige gedrag precies het tegenovergestelde is van de manier waarop het evangelie zelf een persoon ertoe zou brengen te handelen. Het zijn dus huichelaars. Ze prediken het evangelie en spreken vervolgens in hun motieven het evangelie dat ze prediken tegen.

Nog een geweldig ding. In Galaten roept Paulus een vloek op slechte prediking: "Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen in tegenstelling tot hetgeen wij tot u predikten, laat hem vervloekt zijn" (Galaten 1: 8).

Wat is het verschil - viering in Filippenzen en vloeken in Galaten? Het verschil is dat er in Filippenzen geen bewijs is dat de hypocriete predikers valse dingen zeiden toen ze het evangelie predikten. Ze predikten het ware evangelie. Maar de predikers in Galaten vervormden het evangelie.

Met andere woorden, Paulus is meer geagiteerd wanneer het evangelie zelf gebrekkig is dan wanneer de mensen die het ware evangelie prediken gebrekkig zijn.

Dus twee lessen: 1) Verheug u dat God de gevangenis en slechte motieven kan omzeilen om zijn zaak te bevorderen. 2) Waardeer de waarheid van het evangelie nog meer dan u de attitudes van degenen die het prediken waardeert.

Aanbevolen

Kan iemand echt 'onberispelijk' zijn?
2019
Wat God geeft als hij weggaat
2019
Klein lammetje, wie heeft jou gemaakt?
2019